Left Carousel Arrow
Right Carousel Arrow
Nusa Lembongan Fast Boat Ticket by Glory
Nusa Lembongan Fast Boat Ticket by Glory
Nusa Lembongan Fast Boat Ticket by Glory
Nusa Lembongan Fast Boat Ticket by Glory
Maruti Fast Boat Group

Nusa Lembongan Fast Boat Ticket by Glory

Mô tả

Giờ làm việc

Địa điểm

Chúng ta hãy đến Lembongan. Du lịch trong niềm đam mê, tận hưởng tốc độ cao, an toàn, độ tin cậy và thoải mái trên tàu Glory Fast Cruise. Đường biển ngắn nhất có thể vượt qua khoảng 25 phút. Chúng tôi cung cấp máy lạnh vận chuyển khách sạn ở đất liền của Bali.

Giờ mở cửa

SUNDAY 07:00 - 17:00
MONDAY 07:00 - 17:00
TUESDAY 07:00 - 17:00
WEDNESDAY 07:00 - 17:00
THURSDAY 07:00 - 17:00
FRIDAY 07:00 - 17:00
SATURDAY 07:00 - 17:00
Daily open Schedule from Sanur to Nusa Lembongan : 08.30 AM , 11.00 AM, 14.00 PM | From Nusa Lembongan to Sanur: 08.00 AM, 12.15 PM, 15.45 PM

Ghé thăm chúng tôi

Address: Matahari Terbit Arcade 6, Jl. Matahari Terbit, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Denpasar City, Bali 80227

Mô tả

Chúng ta hãy đến Lembongan. Du lịch trong niềm đam mê, tận hưởng tốc độ cao, an toàn, độ tin cậy và thoải mái trên tàu Glory Fast Cruise. Đường biển ngắn nhất có thể vượt qua khoảng 25 phút. Chúng tôi cung cấp máy lạnh vận chuyển khách sạn ở đất liền của Bali.
se

Giờ làm việc

Giờ mở cửa

  • SUNDAY    07:00 - 17:00
  • MONDAY    07:00 - 17:00
  • TUESDAY    07:00 - 17:00
  • WEDNESDAY    07:00 - 17:00
  • THURSDAY    07:00 - 17:00
  • FRIDAY    07:00 - 17:00
  • SATURDAY    07:00 - 17:00
Daily open Schedule from Sanur to Nusa Lembongan : 08.30 AM , 11.00 AM, 14.00 PM | From Nusa Lembongan to Sanur: 08.00 AM, 12.15 PM, 15.45 PM

Địa điểm

Ghé thăm chúng tôi

Address: Matahari Terbit Arcade 6, Jl. Matahari Terbit, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Denpasar City, Bali 80227

Đang tải vé... Vui lòng chờ